• Słoneczny Garbów Etap II

,,Słoneczny Garbów Etap II’’

EFRR

projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 (RPO WL 2014-2020), Działanie 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE, Oś. Priorytetowa 4 Energia przyjazna środowisku

Chrońmy

wspólnie środowisko naturalne

Gmina Garbów w zgodzie z naturą

Gmina Garbów
dba o środowisko naturalne

Zastosowanie odnawialnych źródeł energii jest bardzo korzystne ze względów ekologicznych. Wykorzystanie OZE pozwala na zmniejszenie ilości gazów cieplarnianych oraz innych substancji szkodliwych emitowanych do atmosfery (pyłów, dwutlenku siarki (SO2), dwutlenku azotu (NO2), tlenku węgla (CO) i dwutlenku węgla (CO2).

Redukcja zanieczyszczeń

Korzystanie z energii odnawialnej pozwala zredukować emisję zanieczyszczeń do powietrza, uregulować stosunki wodne oraz zmniejszyć ilość innych odpadów.

Wzrost atrakcyjności Gminy

Ograniczenie emisji zanieczyszczeń przekłada się na wzrost atrakcyjności Gminy Garbów w tym jej walorów turystycznych i przyrodniczych .

Odnawialne źródła energii

 

Słoneczny Garbów - etap II.

Działamy wspólnie
dla lepszego jutra!

Jednym z priorytetowych działań samorządu Garbów jest troska o środowisko naturalne, domu w którym wspólnie żyjemy. Niezwykle istotne dla nas jak będzie wyglądała nasza planeta, nasz region, nasza mała ojczyzna, dlatego też już dziś czynimy wszelkie starania by nasz “wspólny Dom” jakim jest nasza gmina, była w jak największym stopniu przyjazna środowisku. Zależy nam by nasze dzieci mogły żyć w otoczeniu wolnym od zanieczyszczeń, dlatego też dokładamy wszelkich starań by wdrażać i promować wszelkie inicjatywy pozytywnie wpływające na środowisko naturalne.

Realizacja projektu możliwa była dzięki środkom z Unii Europejskiej oraz aktywnej współpracy przedstawicieli samorządu gminy z mieszkańcami. Wszystkie te wspólne starania zaowocowały zainstalowaniem specjalnych instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii przyczyniając się do zwiększenia poziomu jakości środowiska w Naszej Gminie!

Działajmy dalej na rzecz czystego środowiska!


Aktualności

Sprawdź najnowsze aktualności